Forside | Lovregel | Diagnose&Terapi | Helsesjekk | Aktuelt | Priser | Kontakt

Forebygging
Forebyggende naturmedisinsk helsearbeid innebærer å avsløre mulige funksjonsforstyrrelser i den menneskelige organisme på et tidlig stadium før det kommer til klinisk sykdom. Det kan for eksempel være forstyrrelser i hjerte - blodåresystemet eller fordøyelsen.

Måten jeg arbeider på er kort fortalt slik:

  • Datainnsamling

  • Analyse

  • Diagnose

  • Behandling

  • Protokoll

  • Kontroll

  • Oppfølging

I datainnsamlingen er samtalen med pasienten (anamnesen) veldig viktig. Pasienten forteller hva som plager, hvor plagene er, og hvordan de oppfører seg. Symptombeskrivelsen. I tillegg gjør heilpraktikeren egen datainnsamling for å knytte dataene sammen i en analyse, for å stille diagnosen. En helsesjekk hos Naturmedisineren innebærer en nøye gjennomgang av den menneskelige organisme. Knyttet til diagnosen foreskrives det en behandling. For å se om behandlingen gir resultater anbefales det kontroll og oppfølging.


Datainnsamling - Analyse - Diagnose
Det tilbys tre "pakker" som beskrevet under.

Helsesjekk 1
tradisjonelle urinfunksjonsdiagnosen
urinstix
ansiktsdiagnose
fotzoneterapi
anamnese

Helsesjekk 2
blodanalyse i mørkefeltmikroskop
ansiktsdiagnose
fotzoneterapi
anamnese

Helsesjekk 3
blodanalyse i mørkefeltmikroskop
tradisjonelle urinfunksjonsdiagnosen
urinstix
ansiktsdiagnose
fotzoneterapi
anamnese

Førstegangskonsultasjon - Konsultasjon
Ved konsultasjon hos Naturmedisineren inngår anamnese og fotzoneterapi.

Behandling
Det kan være behov for en biokjemisk- , isopatisk, phytoterapeutisk eller fotzoneterapeutisk tilnærming eller en kombinasjon av disse. Man skal heller ikke avskrive behovet for kostholdsråd. I så fall vil dette bli diskutert og avtalt med pasienten i hvert enkelt tilfelle.

Protokoll
Om ønskelig lages det en skriftlig sammenfatning av innsamlet data. Denne inkluderer også terapiforslag.


Kontroll av terapiforløpet - Oppfølging
For å se effekten av behandlingen og kontrollere terapiforløpet anbefales å repetere urinfunksjonsanalysen og eller blodanalysen etter noe tid. Typisk vil dette skje etter noen ukers behandling.

Konsultasjon eller Helsesjekk 1, 2 eller 3 tilbys her. 

 

 


 
Naturmedisineren - Adresse: Brattåsveien 17, 4016 Stavanger - Telefon: 52 98 25 23